PhantomBody

Modułowy fantom do szkoleń medycznych, umożliwiający naukę procedur opatrywania ran zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu.

Cel projektu:

Planowane do realizacji rozwiązanie ma na celu stworzenie narzędzia szkoleniowego, które pomoże zdobyć doświadczenie niezbędne w pracy manualnej podczas udzielania pierwszej pomocy
w przypadkach poważnych urazów ciała.
Trenażer PhantomBody pozwoli na wierne odwzorowanie wielu scenariuszy zranień wśród osób poszkodowanych poprzez szeroki wachlarz możliwości rozmieszczenia i rodzaju ran a modułowość, umożliwiająca używanie całego fantomu lub jego części całkowicie niezależnie od siebie, pozwoli usprawnić procesy nauczania.